Швидкість обороту

ШВИДКІСТЬ ОБІГУ
(rate of turnover) Кількість оборотів певної частини активів організації за рік. Сумарну виручку від реалізації часто називають оборотом (turnover); для визначення частоти обороту капіталу виручка від реалізації (або, якщо потрібна підвищена точність, вартість реалізованої продукції) ділиться на середню вартість капіталу, в результаті чого виходить число оборотів капіталу. Однак деякі фахівці вважають за краще для опр ділення швидкості обороту постійного капіталу ділити показник обсягу реалізації у вартісному вираженні на вартість постійного капіталу. Цей показник є менш точним, хоча і встановлює зв'язок між обсягом продажів і постійним капіталом організації та має велике значення для деяких організацій.

Фінанси. Тлумачний словник. 2-е изд. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грем Сідуел і ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 2000.

Швидкість обороту
Кількість оборотів певної частини активів організації за рік. Сумарну виручку від реалізації часто називають оборотом; для визначення частоти обороту капіталу виручка від реалізації (або, якщо потрібна підвищена точність, вартість реалізованої продукції) ділиться на середню вартість капіталу, в результаті чого виходить число оборотів капіталу.Однак деякі фахівці вважають за краще для визначення швидкості обігу постійного капіталу ділити показник обсягу реалізації у вартісному вираженні на вартість постійного капіталу. Цей показник є менш точним, хоча і встановлює зв'язок між обсягом продажів і постійним капіталом організації та має велике значення для деяких організацій.

Термінологічний словник банківських і фінансових термінів. 2011.

.

Популярні Пости

Рекомендуємо, 2018

Номінальна вартість
Фінансовий словник

Номінальна вартість

НОМІНАЛЬНА вАРТІСТЬ (face value) 1. Номінальна вартість (Див.: номінальна ціна (nominal price), яка друкується на лицьовій стороні цінного паперу . Відома також як паритет; номінал (par value). Може бути вище або нижче ринкової вартості. 2. Вартість, надрукована на банкноті або монеті. Фінанси. Тлумачний словник.
Читати Далі
9292
Довідник ГОСТів

9292

ГОСТ 9292 {-82} Взуття. Метод визначення міцності кріплення підошов у взутті хімічних методів кріплення. ОКС: 61. 060 КГС: М19 Методи випробувань. Упаковка. Маркування Натомість: ГОСТ 9292-59 Дія: З 01. 07. 83 Змінено: ІКС 2/87, 8/89, 10/91 Примітка: перевидання 1 998 Текст документа: ГОСТ 9292 "взуття.
Читати Далі
Неплатоспроможність
Фінансовий словник

Неплатоспроможність

Неплатоспроможності (insolvency) Нездатність вчасно оплатити свої боргу. У випадках окремих індивідуумів це може повести до банкрутства (bankruptcy), а в разі компаній - до ліквідації (liquidation). В обох випадках звичайною процедурою є призначення фахівця - особи, яка розпоряджається майном на засадах довірчої власності, в разі банкрутства або ліквідатора - для збору і розподілу активів неплатоспроможного особи і виплат боргів його кредиторам.
Читати Далі
Механізми мови
Велика радянська енциклопедія

Механізми мови

Умовну назву системи психофізіологічних передумов, що дозволяють людині будувати осмислені висловлювання і розуміти чуже мовлення. В основі М. р. лежать функціональні фізіологічні системи, що складаються у людини в процесі його індивідуального розвитку під активним впливом предметної діяльності і спілкування з ін.
Читати Далі
25804. 5
Довідник ГОСТів

25804. 5

ГОСТ 25804. 5 {-83} Апаратура, прилади, пристрої та обладнання систем управління технологічними процесами атомних електростанцій. Загальні правила проведення випробувань і приймання дослідних зразків і серійної продукції. ОКС: 27. 120. 20 КГС: Е19 Методи випробувань. Упаковка. Маркування Дія: З 01. 01.
Читати Далі
50108
Довідник ГОСТів

50108

ГОСТ Р 50108 {-92 (ІСО 4574-78)} Пластмаси . ПВХ смоли загального призначення. Метод визначення поглинання пластифікатора при нагріванні. ОКС: 83. 080. 20 КГС: Л08 Застосування та експлуатація Дія: З 01. 01. 94 Текст документа: ГОСТ Р 50108 "Пластмас. ПВХ смоли загального призначення. Метод визначення поглинання пластифікатора при нагріванні.
Читати Далі
ОПЛАЧЕНІ ВИТРАТИ
Фінансовий словник

ОПЛАЧЕНІ ВИТРАТИ

ОПЛАЧЕНІ ВИТРАТИ (deferred asset) Активи, які будуть реалізовані в досить віддаленому майбутньому. Як приклад можна привести сплату авансового корпоративного податку (advance corporation tax), який може бути використаний в якості компенсації майбутніх платежів корпоративного податку (Corporation tax).
Читати Далі
Перш
Велика радянська енциклопедія

Перш

(Франц. Perche, від лат. Pertica - шест, жердина) цирковий снаряд, дерев'яний або металевий шест довжиною від 2 до 10 м . Нагорі забезпечений спеціальними пристосуваннями (петлі, рамки) для виконання акробатичних і гімнастичних номерів. Нижній акробат або гімнаст балансує П. (тримаючи його на лобі, плечі, в руці, на поясі), а верхній (або верхні учасники номера) виконує на П.
Читати Далі