Міжнародні розрахунки

грошові розрахунки між підприємствами, установами, банками та окремими особами різних країн. Пов'язані із зовнішньою торгівлею, кредитами, інвестиціями, транспортними послугами, туризмом, з вмістом дипломатичні. представництв за кордоном, з відрядженнями, поїздками делегацій, а також з іншого роду перекладами коштів за кордон (переклади прибутків, гонорарів, пенсій, аліментів, і т. п.). Для М. р. між капіталістичного. країнами характерний великий уд. вага розрахунків, пов'язаних зі спекулятивними переливами ден. коштів з метою їх найбільш прибуткового приміщення. Механізм М. р. складався поступово, у міру розвитку міжнародних економічних зв'язків. Основне місце в М. р. займають розрахунки по зовнішній торгівлі. Спочатку вони проводилися безпосередньо між експортером і імпортером шляхом платежів готівковою валютою. З ростом обсягів міжнародної торгівлі, з ускладненням господарських зв'язків, з розвитком кредиту, кредитних засобів обігу та платежу велика частина М. р. ведеться в порядку безготівкових розрахунків через банки. Основними засобами М. р. є телеграфні і поштові платіжні доручення, Чеки, тратти, інкасові доручення, Акредитиви. Як знаряддя розрахунків між капіталістичними країнами виступають валюти головних капіталістичних країн.Найбільша частина міжнародних платежів здійснюється в доларах США і в англійських фунтах стерлінгів. У началкі 70-х років у зв'язку з нестійкістю цих валют все більше місце в М. р. починають займати марки ФРН, японські ієни, французькі і швейцарські франки і ряд інших валют. Однією з характерних особливостей М. р. капіталістичних країн в сучасних умовах є демонетизація золота, витіснення його з міжнародного платіжного обороту неповноцінними національними і міжнародними засобами звернення і платежу (національні валюти, "Спеціальні права запозичення"), що істотно ускладнює М. р. між капіталістичними країнами. М. р. пов'язані з обміном одних валют на інші і з купівлею іноземної валюти. Тому важливу роль в них грають валютні курси (Див. Валютний курс). Значні зміни паритетів і коливання курсів валют більшості капіталістичних країн, обумовлені загостреннями валютної кризи (Див. Валютна криза) в кінці 60 - початку 70-х років, викликали суттєві порушення в системі М. р. капіталістичних країн, що виразилися в посиленні незбалансованості М. р. капіталістичних країн і падінні довіри до валют провідних капіталістичних країн, в різкому зростанні валютної спекуляції. М. р. соціалістичних країн будуються на основі розвитку планомірних і довгострокових форм взаємного економічного співробітництва. Тому в М. р. соціалістичних країн стає можливим застосування в більш широких масштабах, ніж при капіталізмі, розрахунків шляхом заліків взаємних вимог. З 1 січня 1964 розрахунки між країнами - членами РЕВ здійснюються в рамках системи багатосторонніх розрахунків (Див.Багатосторонні розрахунки) в міжнародній колективній соціалістичної валюті (перевідних рублях (Див. Перекладний рубль)) через Міжнародний банк економічного співробітництва (МБЕС) і Міжнародний інвестиційний банк (МІБ). Прийнята на 25-й сесії РЕВ (липень 1971) Комплексна програма соціалістичної економічної інтеграції передбачає подальше вдосконалення взаємних платіжних відносин країн - членів РЕВ відповідно до цілей і завдань соціалістичної економічної інтеграції на всіх етапах її розвитку. М. р. соціалістичних країн з капіталістичними країнами виробляються на базі двосторонніх платіжних угод, що встановлюють порядок ведення розрахунків, валюту розрахунків, режим ведення рахунків і т. п. Розрахунки між соціалістичними і країнами, що розвиваються будуються в більшості випадків на базі Клірингу, однак мають місце і чисто платіжні угоди і угоди змішаного платіжно-клірингового характеру. Літ. : Комісарів В. П., Попов А. Н., Міжнародні валютні і кредитні відносини, М., 1965; Карпич В. С., Банк співдружності рівних, М., 1966; Борисов С. М., Золото в економіці сучасного капіталізму, М., 1968; Фрей Л. І., Валютні і фінансові розрахунки капіталістичних країн, М., 1969; Мазанов Г. Г., Міжнародні розрахунки країн - членів РЕВ, М., 1970; Міжнародна соціалістична валюта країн - членів РЕВ, М., 1973. Î. Ì. Øåëêîâ.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.

Популярні Пости

Рекомендуємо, 2018

Наугольник
Велика радянська енциклопедія

Наугольник

(Лат. Norma) сузір'я Південної півкулі неба, не містить зірок яскравіше 4, 0 візуальної зоряної величини (див. Зоряна величина). Найкращі умови для спостережень в травні - червні, частково спостерігається в південних районах СРСР. Див. Зоряне небо. Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія.
Читати Далі
СПРЕД ЦІН ПОКУПЦЯ І ПРОДАВЦЯ
Фінансовий словник

СПРЕД ЦІН ПОКУПЦЯ І ПРОДАВЦЯ

СПРЕД ЦІН ПОКУПЦЯ І ПРОДАВЦЯ (bid-offer spread) Див. : Пропозиція покупця (bid). Фінанси. Тлумачний словник. 2-е изд. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грем Сідуел і ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000. .
Читати Далі
Торгівельні договори
Фінансовий словник

Торгівельні договори

Торгівельні договори Торгівельні договори - вид міжнародних договорів і угод, що регулюють торгово-економічні відносини між країнами. По-англійськи: Trade treaties Синоніми: Торгівельні угоди Синоніми англійські: Trade agreements Див. також: Торгівельні договори Міжнародні договори Міжнародний зустрічний товарообмін Фінансовий словник Фінам.
Читати Далі
335-2-61
Довідник ГОСТів

335-2-61

ГОСТ Р МЕК 335-2-61 {-94} Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. Додаткові вимоги до акумуляційних кімнатних обігрівачів і методи випробувань. ОКС: 97. 100. 10 КГС: Е75 Електричні печі, електронагрівальні та інші побутові прилади Дія: З 01. 01. 95 Змінено: ІКС 10/2001 Примітка : відповідає МЕК 335-2-61-92, перевидання 2002 Текст документа: ГОСТ Р МЕК 335-2-61 "Безпека побутових та аналогічних електричних приладів.
Читати Далі
/ ​​IEC МФС 11185-8
Довідник ГОСТів

/ ​​IEC МФС 11185-8

ДСТУ ISO / IEC МФС 11185-8 {-98} Інформаційна технологія. Функціональний стандарт. Профілі fVT2nn. Базовий клас віртуальних терміналів. Регістр визначень типів об'єктів управління. Частина 8. FVT221 - Форми ОУІВП (об'єкт управління інструкціями введення в поле) номер 1. ОКС: 35. 100 КГС: П85 Види подання інформації та математичне забезпечення машин Дія: З 01.
Читати Далі
14047. 5
Довідник ГОСТів

14047. 5

ГОСТ 14047. 5 {-78} Концентрат свинцеві. Фотометричний і титриметрический методи визначення миш'яку. ОКС: 73. 060. 99 КГС: А39 Методи випробувань. Упаковка. Маркування Натомість: ГОСТ 14047. 5-71 Дія: З 01. 01. 80 Змінено: ІКС 11/84, 10/89 Примітка: перевидання 1985 Текст документа: ГОСТ 14047. 5 "Концентрат свинцеві.
Читати Далі
Напівколонії
Велика радянська енциклопедія

Напівколонії

До розпаду колоніальної системи імперіалізму (Див . Колоніальна система імперіалізму) формально незалежна країна зі слаборозвиненою економікою, контрольованої іноземним капіталом, зовнішня і внутрішня політика якої перебувала під повним впливом імперіалістичних держав. Див. В ст. Колонії і колоніальна політика.
Читати Далі
15848. 11
Довідник ГОСТів

15848. 11

ГОСТ 15848. 11 {-90 (ІСО 5975-88)} Руди хромові і концентрати. Методи визначення оксиду кальцію та оксиду магнію. ОКС: 73. 060. 30 КГС: А39 Методи випробувань. Упаковка. Маркування Натомість: ГОСТ 15848. 11-85 Дія: З 01. 01. 92 Текст документа: ГОСТ 15848. 11 "Руди хромові і концентрати. Методи визначення оксиду кальцію та оксиду магнію.
Читати Далі