Пакти про права людини

серія міжнародних документів, схвалених 16 грудня 1966 Генеральною Асамблеєю ООН, що включає Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права і Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (з факультативним протоколом). П. про п. ч. - найважливіші міжнародно-правові акти в обл сті захисту прав людини; на відміну від попередньої їм Декларації прав людини ООН (Див. Декларація прав людини ООН) вони покладають на держави, що ратифікували їх, юридичні зобов'язання по дотриманню проголошених прав. Пакти містять положення, спрямовані на забезпечення миру, заборона пропаганди війни, остаточну ліквідацію будь-яких форм колоніалізму, в них затверджуються найважливіші соціально-економічні та політичні права людини. Перші статті кожного пакту проголошують право народів на самовизначення, вони вказують, що "Всі народи мають право розпоряджатися самі собою. Відповідно до цим правом вони вільно визначають свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток". Згідно з пактом про громадянські і політичні права держави зобов'язуються забезпечити будь-якій особі, права і свободи якої, визнані пактом, порушено, ефективний засіб правового захисту.Значне місце в пактах приділено свободі праці; рабство і работоргівля забороняються в усіх видах. Нікого не можна тримати в підневільному стані. Ніхто не повинен зазнавати примусу до примусової чи обов'язкової праці. Відповідно до пактом про економічні, соціальні і культурні права, визнають право на працю, що включає право кожної людини на отримання можливості заробляти собі на життя вільно обраним ним працею. Заходи, спрямовані на повне здійснення права на працю, включають програми професійно-технічного навчання і підготовки, шляхи і методи досягнення неухильного економічного, соціального та культурного розвитку і повної продуктивної зайнятості в умовах, що гарантують основні політичні і економічні свободи людини. Визнається право кожної людини на справедливі і сприятливі умови праці, в тому числі на справедливу зарплату і рівну винагороду за працю рівної цінності, задовільне існування для працівників та їхніх сімей, умови роботи, що відповідають вимогам безпеки і гігієни і ін. Держави визнають право кожної людини на соціальне забезпечення. Згідно з обома пактів кожна людина має право спільно з іншими створювати профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів. Пакт про економічні, соціальні і культурні права передбачає обов'язок держав забезпечити право професійних спілок функціонувати безперешкодно, заборона дискримінації, в якій би формі вона не виявлялася, підкреслює також рівноправність чоловіків і жінок. СРСР і ін. Соціалістичні країни зіграли найважливішу роль в розробці положень пактів, спрямованих на захист демократичних прав і свобод людини, в яких відображені найсуттєвіші для широких мас трудящих економічні і соціальні права. З. А. Іванов.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.

Популярні Пости

Рекомендуємо, 2019

12. 4. 218
Довідник ГОСТів

12. 4. 218

ГОСТ 12. 4. 218 {-2002} ССБТ. Засоби індивідуального захисту. Метод визначення проникності матеріалів в агресивних середовищах. ОКС: 13. 340 КГС: Т58 Система стандартів в області охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів, безпеки праці, наукової організації праці Дія: C 01. 07. 2003 Примітка: перевидання 2004 року в зб.

Читати Далі
41. 21
Довідник ГОСТів

41. 21

ГОСТ Р 41. 21 {-99 (Правила ЄЕК ООН № 21)} Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно їх внутрішнього обладнання. ОКС: 43. 040. 60 КГС: Д25 Автотракторні деталі, вузли і арматура Дія: З 01. 07. 2000 Текст документа: ГОСТ Р 41. 21 "Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх дорожніх транспортних засобів стосовно їх внутрішнього обладнання.

Читати Далі
Податкова декларація
Фінансовий словник

Податкова декларація

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ (tax return) Форма, що представляє собою декларацію налогоплателиціка про доходи за рік і особистих обставин, що дають йому можливість отримати особисті податкові знижки. У Великобританії в податкову декларацію також потрібно включати відомості про будь-які приростах ринкової вартості капіталу (capital gains) за рік.

Читати Далі
30546. 1
Довідник ГОСТів

30546. 1

ГОСТ 30546. 1 {-98} Загальні вимоги до машин, приладів та інших технічних виробів і методи розрахунку їх складних конструкцій в частині сейсмостійкості. ОКС: 03. 120. 10 КГС: Т50 Державна система стандартизації та нормативно-технічної документації Дія: З 01. 07. 99 Змінено: ІКС 4/2005 Примітка : відповідає МЕК 721-2-6-90, МЕК 68-3-3-91 Текст документа: ГОСТ 30546.

Читати Далі
Оріктоценозов
Велика радянська енциклопедія

Оріктоценозов

(Від грец. Oryktós - виритий, викопний і koinós - загальний) сукупність скам'янілих решток викопних організмів в даному місцезнаходження. Див. Також Тафономія. Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.

Читати Далі
Преса
Велика радянська енциклопедія

Преса

Сукупність масових періодичних видань (газет, журналів). Спочатку під П. малися на увазі загальнополітичні періодичні видання, призначені для масового читача. З цим розумінням пов'язано і походження терміна "П." від назви першої масової газети "la Presse", що вийшла в Парижі в 1836 (франц. слово presse, від лат.

Читати Далі
Фіксований валютний курс
Фінансовий словник

Фіксований валютний курс

Фіксований валютний курс Фіксований валютний курс - офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, основне на що визначаються в законодавчому порядку валютних паритетів, при строгому обмеженні коливань ринкових курсів валют. По-англійськи: Fixed rate of exchange Синоніми англійські: Fixed-exchange rate, Fixed exchange Див.

Читати Далі