Перетворювач функціональний

пристрій, вихідний сигнал якого у пов'язаний з одним або декілька вхідними сигналами x i (де i = 1, 2, ...) заданим алгоритмом функціонування. Залежно від числа вхідних величин розрізняють П. ф. однієї, двох і більше змінних. Функціональна залежність вихідних сигналів П. ф. від вхідних (єдиного вихідного при одному вхідному або кожного вихідного при наявності декількох вхідних сигналів) може бути задана у вигляді таблиць, графіків, аналітичних виразів. Динамічна характеристика П. ф. y ( x 1 , x 2 , ..., x n , t ) описується диференціальним рівнянням, в правій частині якого беруть участь вхідний сигнал і його похідні за часом (в загальному випадку), а в лівій частині - вихідний сигнал і його похідні за часом (в загальному випадку). Для інженерних розрахунків динамічну характеристику П. ф. зазвичай найзручніше характеризувати передавальними функціями по відповідних каналах (вхідним сигналам). По виду алгоритму функціонування в межах передбачуваної робочої сфери застосування П. ф. діляться на лінійні (в яких функціональна залежність описується з достатнім наближенням прямої) і нелінійні (у яких функціональна залежність криволінійна), в тому числі кусочно-лінійні.Залежно від фізичної природи вхідних і вихідних сигналів розрізняють механічні, електричні, пневматичні, гідравлічні і змішані, в тому числі електромеханічні, електрогідравлічні, пневмоелектрічеськие П. ф. За характером представлення вихідних величин розрізняють аналогові, цифрові та гібридні П. ф. У гібридних П. ф. одночасно використовується цифрове і аналогове представлення величин. При цьому зазвичай вхідний сигнал ділять на дві частини: одна представляється в аналоговій формі, а інша - в цифровий. Тому до складу таких П. ф. вводять цифро-аналогові і аналого-цифрові перетворювачі. Найпоширенішими і важливими є П. ф. однієї вхідної величини, які підрозділяються в залежності від алгоритму функціонування на динамічні і формують. У динамічних П. ф. здійснюється зміна вхідного сигналу в часі, наприклад інтеграція, диференціювання, тимчасова затримка і т. п. У формуючому П. ф. вхідний сигнал змінюється за масштабом (наприклад, в пропорційних П. ф.) або формі впливу, наприклад при перетворенні безперервного сигналу в дискретний (в імпульсних, модуляційних, що кодують П. ф.) або навпаки - дискретного сигналу в безперервний (в дискретно-аналогових П. ф.). В П. ф. здійснюються як прості, так і складні перетворення. При простих перетвореннях вихідна величина фізично невіддільна від вхідних, як, наприклад, при перетворенні температури в термоедс або температури в активний опір. У складних перетвореннях є не менше двох простих. Наприклад, при перетворенні активного опору в силу тяжіння електромагніту є два простих перетворення: "активний опір - магнітний потік" і "магнітний потік - сила тяжіння сердечника".Найважливіша характеристика П. ф. - похибки при перетворенні, які можуть бути випадковими і систематичними. Випадкові похибки зазвичай мають нормальний закон розподілу, і при декількох послідовних перетвореннях загальна погрішність рівна Δ заг

, де Δ i - похибки окремих перетворень. Систематичні похибки перетворень складаються алгебраїчно (з урахуванням знаків). Не менш важлива характеристика - чутливість П. ф. , Т. Е. Ставлення вельми малого зміни вихідного сигналу до викликав його також малій зміні вхідного сигналу. Для зміни чутливості П. ф. вводиться Зворотній зв'язок (відповідно до цього розрізняють П. ф. з розімкненим і замкнутим ланцюгом дії). П. ф. застосовуються в системах автоматичного управління і регулювання, в аналогових і гібридних обчислювальних машинах, в пристроях кодування (декодування), в телемеханічних системах, вимірювальних приладах і т. п. Літ. : Основи автоматичного управління, 3 видавництва. , М., 1974. М. М. Майзель. П. ф. в аналоговій обчислювальній техніці , блок нелінійної функції, пристрій (вузол АВМ), на виході якого утворюється величина, пов'язана з вхідним сигналом заданої нелінійної залежністю. По виду цієї залежності розрізняють П. ф. для відтворення розривних функцій, розривних неоднозначних функцій, безперервних функцій одного або декількох аргументів. По можливості перебудови з одного нелінійної залежності на іншу П. ф. підрозділяють на універсальні і спеціалізовані. (Пристрої з лінійною функціональною залежністю складають окремий клас лінійних вирішальних елементів, див.Вирішальний підсилювач.) В П. ф. однієї змінної задана нелінійна залежність відтворюється, як правило, шляхом апроксимації її на окремих ділянках зміни вхідного сигналу деякими поліномами однієї і тієї ж ступеня (поліномом Ньютона або поліномом Лагранжа). Залежно від ступеня інтерполюючого полінома розрізняють кусочно-постійну, кусочно-лінійну, кусочно-квадратичну апроксимацію. При побудові П. ф. багатьох змінних використовуються три методи: створення фізичної моделі двомірної поверхні (коноїди); заміна складної багатовимірної поверхні деяким числом елементарних поверхонь тієї ж розмірності; точне або наближене уявлення заданих для відтворення функцій багатьох змінних за допомогою функцій однієї змінної і арифметичних операцій (додавання, множення). Перші два методи вимагають побудови спеціалізованих пристроїв, третій - передбачає синтез з типових (для аналогових обчислювальних машин) лінійних і нелінійних вирішальних елементів. П. ф. двох змінних, які відтворюють операції множення і ділення, виділяють в окремий клас пристроїв (див. Перемножуючий пристрій). Похибки більшості П. ф. лежать в межах від сотих часток до одиниць відсотків. Літ. : Коган Б. Я., Електронні моделюючі пристрої, М., 1963; Корн Г., Корн Т., Електронні аналогові і аналого-цифрові обчислювальні машини, пер. з англ. , Ч, 1, М., 1967; Гінзбург С. А., Любарський Ю. Я., Функціональні перетворювачі з аналого-цифровим представленням інформації, М., 1973. Б. Я. Коган.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія.1969-1978.

Популярні Пости

Рекомендуємо, 2019

Святкові дні
Велика радянська енциклопедія

Святкові дні

Дні, присвячені видатним подіям або традиційним датам. В СРСР робота на підприємствах, в установах, організаціях немає в наступний П. д.: 1 січня - Новий рік; 8 березня - Міжнародний жіночий день; 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня - День Перемоги (див. Свято Перемоги); 7 і 8 листопада - річниця Великого Жовтня соціалістичної революції; 5 грудня - День Конституції СРСР.

Читати Далі
26070
Довідник ГОСТів

26070

ГОСТ 26070 {-83} Фільтри й сепаратори для рідин. Терміни та визначення. ОКС: 01. 040. 71, 71. 120 КГС: Г00 Терміни і позначення Дія: З 01. 01. 85 Змінено: ІКС 6/92 Примітка: перевидання +1996 Текст документа: ГОСТ 26070 "Фільтри й сепаратори для рідин. Терміни та визначення. " Довідник ГОСТів. 2009.

Читати Далі
Плієв Гріс Дзамболатовіч
Велика радянська енциклопедія

Плієв Гріс Дзамболатовіч

Плієв Гріс (Григорій) Дзамболатовіч (р. 30. 10. 1913, с. Раг, нині Джавського району Південно-Осетинської АО), осетинський радянський поет. Член КПРС з 1941. У 1935 закінчив Інститут театрального мистецтва в Москві. Учасник Великої Вітчизняної війни 1941-45. Друкується з 1930. Автор збірок віршів "В крилаті роки" (1933), "Солдат" (1948), "Життя і смерть" (1963), "Сім черкесок" (1967) і ін.

Читати Далі
25645. 103
Довідник ГОСТів

25645. 103

ГОСТ 25645. 103 {-84} Умови фізичні космічного простору. Терміни та визначення. ОКС: 01. 040. 07, 07. 040 КГС: Т27 Застосування астрономії в мореплаванні, авіації і т. Д. Дія: З 01. 01. 85 Змінено: ІКС 2/90 Текст документа: ГОСТ 25645. 103 "Умови фізичні космічного простору. Терміни та визначення." Довідник ГОСТів.

Читати Далі
Митниця місця призначення
Фінансовий словник

Митниця місця призначення

Митниця місця призначення Митниця місця призначення - в РФ - митниця держави призначення, де для всього вантажу або його частини закінчується перевезення за процедурою митного транзиту. Див. також: Митний контроль Фінансовий словник Фінам. .

Читати Далі
50568. 3
Довідник ГОСТів

50568. 3

ГОСТ Р 50568. 3 {-93 (ISO / Р 1595-70)} Сечовина (карбамід) технічна. Визначення вмісту заліза. Фотометричний метод із застосуванням 2, 2-біпіріділа. ОКС: 65. 080 КГС: Л19 Методи випробувань. Упаковка. Маркування Дія: З 01. 07. 94 Примітка: см. зб. "ГОСТ Р 50568. 1-93" Текст документа: ГОСТ Р 50568. 3 "Сечовина (карбамід) технічна.

Читати Далі
СТРУКТУРА КАПІТАЛУ КОМПАНІЇ
Фінансовий словник

СТРУКТУРА КАПІТАЛУ КОМПАНІЇ

СТРУКТУРА КАПІТАЛУ КОМПАНІЇ (gearing, equity gearing) Див. : Співвідношення між власним і позиковим капіталом (capital gearing); процес зміни структури капіталу (degearing); "леверейдж"; "принцип важеля" (leverage). Фінанси. Тлумачний словник. 2-е изд. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грем Сідуел і ін.

Читати Далі
26930
Довідник ГОСТів

26930

ГОСТ 26930 {-86} Сировина і продукти харчові. Метод визначення миш'яку. ОКС: 67. 050 КГС: Н09 Методи випробувань. Упаковка. Маркування Натомість: ГОСТ 5512-50 розд. 5 (крім пп. 21-23), 6 в частині методів визначення миш'яку Дія: З 01. 01. 87 Змінено: ІКС 8/90 Примітка: перевидання 1994 року в зб. "Сировина і продукти харчові.

Читати Далі