Перетворювач функціональний

пристрій, вихідний сигнал якого у пов'язаний з одним або декілька вхідними сигналами x i (де i = 1, 2, ...) заданим алгоритмом функціонування. Залежно від числа вхідних величин розрізняють П. ф. однієї, двох і більше змінних. Функціональна залежність вихідних сигналів П. ф. від вхідних (єдиного вихідного при одному вхідному або кожного вихідного при наявності декількох вхідних сигналів) може бути задана у вигляді таблиць, графіків, аналітичних виразів. Динамічна характеристика П. ф. y ( x 1 , x 2 , ..., x n , t ) описується диференціальним рівнянням, в правій частині якого беруть участь вхідний сигнал і його похідні за часом (в загальному випадку), а в лівій частині - вихідний сигнал і його похідні за часом (в загальному випадку). Для інженерних розрахунків динамічну характеристику П. ф. зазвичай найзручніше характеризувати передавальними функціями по відповідних каналах (вхідним сигналам). По виду алгоритму функціонування в межах передбачуваної робочої сфери застосування П. ф. діляться на лінійні (в яких функціональна залежність описується з достатнім наближенням прямої) і нелінійні (у яких функціональна залежність криволінійна), в тому числі кусочно-лінійні.Залежно від фізичної природи вхідних і вихідних сигналів розрізняють механічні, електричні, пневматичні, гідравлічні і змішані, в тому числі електромеханічні, електрогідравлічні, пневмоелектрічеськие П. ф. За характером представлення вихідних величин розрізняють аналогові, цифрові та гібридні П. ф. У гібридних П. ф. одночасно використовується цифрове і аналогове представлення величин. При цьому зазвичай вхідний сигнал ділять на дві частини: одна представляється в аналоговій формі, а інша - в цифровий. Тому до складу таких П. ф. вводять цифро-аналогові і аналого-цифрові перетворювачі. Найпоширенішими і важливими є П. ф. однієї вхідної величини, які підрозділяються в залежності від алгоритму функціонування на динамічні і формують. У динамічних П. ф. здійснюється зміна вхідного сигналу в часі, наприклад інтеграція, диференціювання, тимчасова затримка і т. п. У формуючому П. ф. вхідний сигнал змінюється за масштабом (наприклад, в пропорційних П. ф.) або формі впливу, наприклад при перетворенні безперервного сигналу в дискретний (в імпульсних, модуляційних, що кодують П. ф.) або навпаки - дискретного сигналу в безперервний (в дискретно-аналогових П. ф.). В П. ф. здійснюються як прості, так і складні перетворення. При простих перетвореннях вихідна величина фізично невіддільна від вхідних, як, наприклад, при перетворенні температури в термоедс або температури в активний опір. У складних перетвореннях є не менше двох простих. Наприклад, при перетворенні активного опору в силу тяжіння електромагніту є два простих перетворення: "активний опір - магнітний потік" і "магнітний потік - сила тяжіння сердечника".Найважливіша характеристика П. ф. - похибки при перетворенні, які можуть бути випадковими і систематичними. Випадкові похибки зазвичай мають нормальний закон розподілу, і при декількох послідовних перетвореннях загальна погрішність рівна Δ заг

, де Δ i - похибки окремих перетворень. Систематичні похибки перетворень складаються алгебраїчно (з урахуванням знаків). Не менш важлива характеристика - чутливість П. ф. , Т. Е. Ставлення вельми малого зміни вихідного сигналу до викликав його також малій зміні вхідного сигналу. Для зміни чутливості П. ф. вводиться Зворотній зв'язок (відповідно до цього розрізняють П. ф. з розімкненим і замкнутим ланцюгом дії). П. ф. застосовуються в системах автоматичного управління і регулювання, в аналогових і гібридних обчислювальних машинах, в пристроях кодування (декодування), в телемеханічних системах, вимірювальних приладах і т. п. Літ. : Основи автоматичного управління, 3 видавництва. , М., 1974. М. М. Майзель. П. ф. в аналоговій обчислювальній техніці , блок нелінійної функції, пристрій (вузол АВМ), на виході якого утворюється величина, пов'язана з вхідним сигналом заданої нелінійної залежністю. По виду цієї залежності розрізняють П. ф. для відтворення розривних функцій, розривних неоднозначних функцій, безперервних функцій одного або декількох аргументів. По можливості перебудови з одного нелінійної залежності на іншу П. ф. підрозділяють на універсальні і спеціалізовані. (Пристрої з лінійною функціональною залежністю складають окремий клас лінійних вирішальних елементів, див.Вирішальний підсилювач.) В П. ф. однієї змінної задана нелінійна залежність відтворюється, як правило, шляхом апроксимації її на окремих ділянках зміни вхідного сигналу деякими поліномами однієї і тієї ж ступеня (поліномом Ньютона або поліномом Лагранжа). Залежно від ступеня інтерполюючого полінома розрізняють кусочно-постійну, кусочно-лінійну, кусочно-квадратичну апроксимацію. При побудові П. ф. багатьох змінних використовуються три методи: створення фізичної моделі двомірної поверхні (коноїди); заміна складної багатовимірної поверхні деяким числом елементарних поверхонь тієї ж розмірності; точне або наближене уявлення заданих для відтворення функцій багатьох змінних за допомогою функцій однієї змінної і арифметичних операцій (додавання, множення). Перші два методи вимагають побудови спеціалізованих пристроїв, третій - передбачає синтез з типових (для аналогових обчислювальних машин) лінійних і нелінійних вирішальних елементів. П. ф. двох змінних, які відтворюють операції множення і ділення, виділяють в окремий клас пристроїв (див. Перемножуючий пристрій). Похибки більшості П. ф. лежать в межах від сотих часток до одиниць відсотків. Літ. : Коган Б. Я., Електронні моделюючі пристрої, М., 1963; Корн Г., Корн Т., Електронні аналогові і аналого-цифрові обчислювальні машини, пер. з англ. , Ч, 1, М., 1967; Гінзбург С. А., Любарський Ю. Я., Функціональні перетворювачі з аналого-цифровим представленням інформації, М., 1973. Б. Я. Коган.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія.1969-1978.

Популярні Пости

Рекомендуємо, 2018

Неаполь (скіфський)
Велика радянська енциклопедія

Неаполь (скіфський)

Неаполь скіфський (грец. Neápolis - нове місто), древнє місто, що згадується в херсонеській декреті 2 ст. до н. е. і в "Географії" Страбона як одна зі скіфських царських фортець у Криму. Імовірно локалізується на південно-східній околиці Сімферополя, де на високому плато розташовано найбільше в Криму скіфське городище (20 га), центр держави пізніх скіфів (3 ст.
Читати Далі
Почвеннічество
Велика радянська енциклопедія

Почвеннічество

Російське літературно-громадську напрямок 60-х рр. 19 в. Пов'язане з діяльністю письменників-різночинців, що групувалися навколо журналів братів Ф. М. і М. М. Достоєвських "Час" (1861-63) і "Епоха" (1864-65); його ідеологами і пропагандистами були також А. А. Григор 'єв і, І. І. Страхов. Термін «П.» виник на основі публіцистики Ф.
Читати Далі
Офіційної народності теорія
Велика радянська енциклопедія

Офіційної народності теорія

Теорія офіційної народності, прийняте в російській і радянській історичній літературі позначення реакційних суспільно-політичних поглядів представників правлячих кіл царської Росії, особливо за царювання Миколи i (1796-1855), в галузі освіти, науки і літератури. Основою О. н. т. є формула "православ'я, самодержавство і народність".
Читати Далі
Плагіоклази
Велика радянська енциклопедія

Плагіоклази

(Від грец. Plágios - косою і klásis - ломка, розколювання) поширені породообразующие мінерали, що входять до групи каркасних (по крісталлохимічеськой структурі) алюмосиликатов - польового шпату (Див. польові шпати). За хімічним складом являють собою безперервний ізоморфний ряд (див. Ізоморфізм) натрієво-кальцієвих алюмосиликатов - альбітом Na [AlSi 3 O 8 ] і анортитом Ca [Al 2 Si 2 O 8 ] з необмеженою змішуваність.
Читати Далі
Надим (річка в Тюменській обл.)
Велика радянська енциклопедія

Надим (річка в Тюменській обл.)

Надим, річка в Ямало-Ненецькому національному окрузі Тюменської області РРФСР. Довжина 545 км, площа басейну: 64 000 км2. Бере початок з озера Нумто на височини сибірські ували, тече на С. по Західно-Сибірської рівнині. Впадає в Обскую губу Карського моря. Живлення змішане, з переважанням снігового. Середня витрата води в гирлі 590 м3 / сек.
Читати Далі
Першинга експедиція 1916-17
Велика радянська енциклопедія

Першинга експедиція 1916-17

Збройна інтервенція військ США під командуванням генерала Дж. Дж. Першинга (j. J. Pershing) в Мексиці. США прагнули паралізувати почалася в 1910 мексиканську революцію і зміцнити в країні позиції американських монополій. Приводом для інтервенції послужив спровокований США прикордонний конфлікт. Вторгнення (15 березня 1916) 12-тисячної армії США викликало підйом народного антиімперіалістичного руху в Мексиці.
Читати Далі
Осипов Віктор Петрович
Велика радянська енциклопедія

Осипов Віктор Петрович

Осипов Віктор Петрович [31. 10 (12. 11). 1871 році, Петербург, ≈ 22. 5. 1947 Ленінград], радянський психіатр, член-кореспондент АН СРСР (1939), академік АМН СРСР (1944), заслужений діяч науки РРФСР (1933). Генерал-лейтенант медичної служби. Член КПРС з 1939. У 1895 закінчив петербурзьку Військово-медичну академію; учень В.
Читати Далі