Перетворювач функціональний

пристрій, вихідний сигнал якого у пов'язаний з одним або декілька вхідними сигналами x i (де i = 1, 2, ...) заданим алгоритмом функціонування. Залежно від числа вхідних величин розрізняють П. ф. однієї, двох і більше змінних. Функціональна залежність вихідних сигналів П. ф. від вхідних (єдиного вихідного при одному вхідному або кожного вихідного при наявності декількох вхідних сигналів) може бути задана у вигляді таблиць, графіків, аналітичних виразів. Динамічна характеристика П. ф. y ( x 1 , x 2 , ..., x n , t ) описується диференціальним рівнянням, в правій частині якого беруть участь вхідний сигнал і його похідні за часом (в загальному випадку), а в лівій частині - вихідний сигнал і його похідні за часом (в загальному випадку). Для інженерних розрахунків динамічну характеристику П. ф. зазвичай найзручніше характеризувати передавальними функціями по відповідних каналах (вхідним сигналам). По виду алгоритму функціонування в межах передбачуваної робочої сфери застосування П. ф. діляться на лінійні (в яких функціональна залежність описується з достатнім наближенням прямої) і нелінійні (у яких функціональна залежність криволінійна), в тому числі кусочно-лінійні.Залежно від фізичної природи вхідних і вихідних сигналів розрізняють механічні, електричні, пневматичні, гідравлічні і змішані, в тому числі електромеханічні, електрогідравлічні, пневмоелектрічеськие П. ф. За характером представлення вихідних величин розрізняють аналогові, цифрові та гібридні П. ф. У гібридних П. ф. одночасно використовується цифрове і аналогове представлення величин. При цьому зазвичай вхідний сигнал ділять на дві частини: одна представляється в аналоговій формі, а інша - в цифровий. Тому до складу таких П. ф. вводять цифро-аналогові і аналого-цифрові перетворювачі. Найпоширенішими і важливими є П. ф. однієї вхідної величини, які підрозділяються в залежності від алгоритму функціонування на динамічні і формують. У динамічних П. ф. здійснюється зміна вхідного сигналу в часі, наприклад інтеграція, диференціювання, тимчасова затримка і т. п. У формуючому П. ф. вхідний сигнал змінюється за масштабом (наприклад, в пропорційних П. ф.) або формі впливу, наприклад при перетворенні безперервного сигналу в дискретний (в імпульсних, модуляційних, що кодують П. ф.) або навпаки - дискретного сигналу в безперервний (в дискретно-аналогових П. ф.). В П. ф. здійснюються як прості, так і складні перетворення. При простих перетвореннях вихідна величина фізично невіддільна від вхідних, як, наприклад, при перетворенні температури в термоедс або температури в активний опір. У складних перетвореннях є не менше двох простих. Наприклад, при перетворенні активного опору в силу тяжіння електромагніту є два простих перетворення: "активний опір - магнітний потік" і "магнітний потік - сила тяжіння сердечника".Найважливіша характеристика П. ф. - похибки при перетворенні, які можуть бути випадковими і систематичними. Випадкові похибки зазвичай мають нормальний закон розподілу, і при декількох послідовних перетвореннях загальна погрішність рівна Δ заг

, де Δ i - похибки окремих перетворень. Систематичні похибки перетворень складаються алгебраїчно (з урахуванням знаків). Не менш важлива характеристика - чутливість П. ф. , Т. Е. Ставлення вельми малого зміни вихідного сигналу до викликав його також малій зміні вхідного сигналу. Для зміни чутливості П. ф. вводиться Зворотній зв'язок (відповідно до цього розрізняють П. ф. з розімкненим і замкнутим ланцюгом дії). П. ф. застосовуються в системах автоматичного управління і регулювання, в аналогових і гібридних обчислювальних машинах, в пристроях кодування (декодування), в телемеханічних системах, вимірювальних приладах і т. п. Літ. : Основи автоматичного управління, 3 видавництва. , М., 1974. М. М. Майзель. П. ф. в аналоговій обчислювальній техніці , блок нелінійної функції, пристрій (вузол АВМ), на виході якого утворюється величина, пов'язана з вхідним сигналом заданої нелінійної залежністю. По виду цієї залежності розрізняють П. ф. для відтворення розривних функцій, розривних неоднозначних функцій, безперервних функцій одного або декількох аргументів. По можливості перебудови з одного нелінійної залежності на іншу П. ф. підрозділяють на універсальні і спеціалізовані. (Пристрої з лінійною функціональною залежністю складають окремий клас лінійних вирішальних елементів, див.Вирішальний підсилювач.) В П. ф. однієї змінної задана нелінійна залежність відтворюється, як правило, шляхом апроксимації її на окремих ділянках зміни вхідного сигналу деякими поліномами однієї і тієї ж ступеня (поліномом Ньютона або поліномом Лагранжа). Залежно від ступеня інтерполюючого полінома розрізняють кусочно-постійну, кусочно-лінійну, кусочно-квадратичну апроксимацію. При побудові П. ф. багатьох змінних використовуються три методи: створення фізичної моделі двомірної поверхні (коноїди); заміна складної багатовимірної поверхні деяким числом елементарних поверхонь тієї ж розмірності; точне або наближене уявлення заданих для відтворення функцій багатьох змінних за допомогою функцій однієї змінної і арифметичних операцій (додавання, множення). Перші два методи вимагають побудови спеціалізованих пристроїв, третій - передбачає синтез з типових (для аналогових обчислювальних машин) лінійних і нелінійних вирішальних елементів. П. ф. двох змінних, які відтворюють операції множення і ділення, виділяють в окремий клас пристроїв (див. Перемножуючий пристрій). Похибки більшості П. ф. лежать в межах від сотих часток до одиниць відсотків. Літ. : Коган Б. Я., Електронні моделюючі пристрої, М., 1963; Корн Г., Корн Т., Електронні аналогові і аналого-цифрові обчислювальні машини, пер. з англ. , Ч, 1, М., 1967; Гінзбург С. А., Любарський Ю. Я., Функціональні перетворювачі з аналого-цифровим представленням інформації, М., 1973. Б. Я. Коган.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія.1969-1978.

Популярні Пости

Рекомендуємо, 2018

Наростає ПАЙ
Фінансовий словник

Наростає ПАЙ

Наростає ПАЙ (accumulation unit) Пай в інвестиційному фонді (investment trust), дивіденди на який після вирахування прибуткового податку залишаються в розпорядженні фонду, збільшуючи вартість паю. Зазвичай такий пай пов'язаний з полісом страхування життя. Фінанси. Тлумачний словник. 2-е изд. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт".
Читати Далі
28546
Довідник ГОСТів

28546

ГОСТ 28546 {-2002} Мило туалетне тверде. Загальні технічні умови. ОКС : 71. 100. 70 КГС: Р16 Парфюмерно-косметичні товари. Мило. Свічки Натомість: ГОСТ 28546-90 Дія: З 01. 01 . 2005 Текст документа: ГОСТ 28546 "Мило туалетне тверде. Загальні технічні умови. " Довідник ГОСТів. 2009.
Читати Далі
Аутсайдер
Фінансовий словник

Аутсайдер

Аутсайдер 1. Компанія будь-якої галузі виробництва, що не входить в монополістичне об'єднання підприємців цієї галузі, так звана "дика", стороння, що займає на ринку даного товару одне із замикаючих місць за основними показниками. 2. Біржовий спекулянт-непрофесіонал. Термінологічний словник банківських і фінансових термінів.
Читати Далі
Об'єктно-орієнтована операційна система
Фінансовий словник

Об'єктно-орієнтована операційна система

Об'єктно-орієнтована операційна система Об'єктно-орієнтована операційна система - операційна система, що має об'єктно-орієнтовану архітектуру. Основні функції об'єктно-орієнтованої ОС реалізує микроядро, над яким розташовуються сервісні модулі. З мікроядром пов'язані об'єктно-орієнтовані мови програмування.
Читати Далі
Новольвовск
Велика радянська енциклопедія

Новольвовск

Селище міського типу в Кимовск районі Тульської області. РРФСР. Розташований в 5 км від ж. -д. станції Львове (на лінії Вузлова - Ряжськ). Видобуток вугілля. Фабрика взуттєвих деталей. Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.
Читати Далі
Фасетная структура
Фінансовий словник

Фасетная структура

Фасетная структура Фасетная структура - класифікаційне структура, заснована на поділі классифицируемого безлічі за кількома класифікаційними ознаками одночасно. По-англійськи: Faceted structure Див. також: Інформаційні класифікаційні системи Фінансовий словник Фінам. .
Читати Далі
26434
Довідник ГОСТів

26434

ГОСТ 26434 {-85 } Плити перекриттів залізобетонні для житлових будинків. Типи і основні параметри. ОКС: 91. 080. 40 КГС: Ж33 Кам'яні, цегляні, бетонні та залізобетонні конструкції і деталі Дія: З 01. 01. 86 Примітка: в частині типів, основних розмірів і параметрів залізобетонних багатопустотних плит замінений ГОСТ 9561-91 Текст документа: ГОСТ 26434 "Плити перекриттів залізобетонні для житлових будинків.
Читати Далі