Перетворювач функціональний

пристрій, вихідний сигнал якого у пов'язаний з одним або декілька вхідними сигналами x i (де i = 1, 2, ...) заданим алгоритмом функціонування. Залежно від числа вхідних величин розрізняють П. ф. однієї, двох і більше змінних. Функціональна залежність вихідних сигналів П. ф. від вхідних (єдиного вихідного при одному вхідному або кожного вихідного при наявності декількох вхідних сигналів) може бути задана у вигляді таблиць, графіків, аналітичних виразів. Динамічна характеристика П. ф. y ( x 1 , x 2 , ..., x n , t ) описується диференціальним рівнянням, в правій частині якого беруть участь вхідний сигнал і його похідні за часом (в загальному випадку), а в лівій частині - вихідний сигнал і його похідні за часом (в загальному випадку). Для інженерних розрахунків динамічну характеристику П. ф. зазвичай найзручніше характеризувати передавальними функціями по відповідних каналах (вхідним сигналам). По виду алгоритму функціонування в межах передбачуваної робочої сфери застосування П. ф. діляться на лінійні (в яких функціональна залежність описується з достатнім наближенням прямої) і нелінійні (у яких функціональна залежність криволінійна), в тому числі кусочно-лінійні.Залежно від фізичної природи вхідних і вихідних сигналів розрізняють механічні, електричні, пневматичні, гідравлічні і змішані, в тому числі електромеханічні, електрогідравлічні, пневмоелектрічеськие П. ф. За характером представлення вихідних величин розрізняють аналогові, цифрові та гібридні П. ф. У гібридних П. ф. одночасно використовується цифрове і аналогове представлення величин. При цьому зазвичай вхідний сигнал ділять на дві частини: одна представляється в аналоговій формі, а інша - в цифровий. Тому до складу таких П. ф. вводять цифро-аналогові і аналого-цифрові перетворювачі. Найпоширенішими і важливими є П. ф. однієї вхідної величини, які підрозділяються в залежності від алгоритму функціонування на динамічні і формують. У динамічних П. ф. здійснюється зміна вхідного сигналу в часі, наприклад інтеграція, диференціювання, тимчасова затримка і т. п. У формуючому П. ф. вхідний сигнал змінюється за масштабом (наприклад, в пропорційних П. ф.) або формі впливу, наприклад при перетворенні безперервного сигналу в дискретний (в імпульсних, модуляційних, що кодують П. ф.) або навпаки - дискретного сигналу в безперервний (в дискретно-аналогових П. ф.). В П. ф. здійснюються як прості, так і складні перетворення. При простих перетвореннях вихідна величина фізично невіддільна від вхідних, як, наприклад, при перетворенні температури в термоедс або температури в активний опір. У складних перетвореннях є не менше двох простих. Наприклад, при перетворенні активного опору в силу тяжіння електромагніту є два простих перетворення: "активний опір - магнітний потік" і "магнітний потік - сила тяжіння сердечника".Найважливіша характеристика П. ф. - похибки при перетворенні, які можуть бути випадковими і систематичними. Випадкові похибки зазвичай мають нормальний закон розподілу, і при декількох послідовних перетвореннях загальна погрішність рівна Δ заг

, де Δ i - похибки окремих перетворень. Систематичні похибки перетворень складаються алгебраїчно (з урахуванням знаків). Не менш важлива характеристика - чутливість П. ф. , Т. Е. Ставлення вельми малого зміни вихідного сигналу до викликав його також малій зміні вхідного сигналу. Для зміни чутливості П. ф. вводиться Зворотній зв'язок (відповідно до цього розрізняють П. ф. з розімкненим і замкнутим ланцюгом дії). П. ф. застосовуються в системах автоматичного управління і регулювання, в аналогових і гібридних обчислювальних машинах, в пристроях кодування (декодування), в телемеханічних системах, вимірювальних приладах і т. п. Літ. : Основи автоматичного управління, 3 видавництва. , М., 1974. М. М. Майзель. П. ф. в аналоговій обчислювальній техніці , блок нелінійної функції, пристрій (вузол АВМ), на виході якого утворюється величина, пов'язана з вхідним сигналом заданої нелінійної залежністю. По виду цієї залежності розрізняють П. ф. для відтворення розривних функцій, розривних неоднозначних функцій, безперервних функцій одного або декількох аргументів. По можливості перебудови з одного нелінійної залежності на іншу П. ф. підрозділяють на універсальні і спеціалізовані. (Пристрої з лінійною функціональною залежністю складають окремий клас лінійних вирішальних елементів, див.Вирішальний підсилювач.) В П. ф. однієї змінної задана нелінійна залежність відтворюється, як правило, шляхом апроксимації її на окремих ділянках зміни вхідного сигналу деякими поліномами однієї і тієї ж ступеня (поліномом Ньютона або поліномом Лагранжа). Залежно від ступеня інтерполюючого полінома розрізняють кусочно-постійну, кусочно-лінійну, кусочно-квадратичну апроксимацію. При побудові П. ф. багатьох змінних використовуються три методи: створення фізичної моделі двомірної поверхні (коноїди); заміна складної багатовимірної поверхні деяким числом елементарних поверхонь тієї ж розмірності; точне або наближене уявлення заданих для відтворення функцій багатьох змінних за допомогою функцій однієї змінної і арифметичних операцій (додавання, множення). Перші два методи вимагають побудови спеціалізованих пристроїв, третій - передбачає синтез з типових (для аналогових обчислювальних машин) лінійних і нелінійних вирішальних елементів. П. ф. двох змінних, які відтворюють операції множення і ділення, виділяють в окремий клас пристроїв (див. Перемножуючий пристрій). Похибки більшості П. ф. лежать в межах від сотих часток до одиниць відсотків. Літ. : Коган Б. Я., Електронні моделюючі пристрої, М., 1963; Корн Г., Корн Т., Електронні аналогові і аналого-цифрові обчислювальні машини, пер. з англ. , Ч, 1, М., 1967; Гінзбург С. А., Любарський Ю. Я., Функціональні перетворювачі з аналого-цифровим представленням інформації, М., 1973. Б. Я. Коган.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія.1969-1978.

Популярні Пости

Рекомендуємо, 2019

16971
Довідник ГОСТів

16971

ГОСТ 16971 {-71} Шви зварних з'єднань з вініпласту, полівінілхлоридного пластикату і поліетилену. Методи контролю якості. Загальні вимоги. ОКС: 25. 160. 40, 83. 080. 20 КГС: В09 Методи випробувань. Упаковка. Маркування Дія: З 01. 01. 72 Текст документа: ГОСТ 16971 "Шви зварних з'єднань з вініпласту, полівінілхлоридного пластикату і поліетилену.

Читати Далі
Новий Биків
Велика радянська енциклопедія

Новий Биків

Селище міського типу в Бобровицькому районі Чернігівської області УРСР, в 28 км від ж. -д. станції Кобижча (на лінії Київ - Бахмач). Цукровий комбінат. Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.

Читати Далі
30766
Довідник ГОСТів

30766

ГОСТ 30766 {-2001} банки металеві для хімічної продукції. Загальні технічні умови. ОКС: 55. 140 КГС: Д81 Ящики, короби і банки металеві Дія: З 01. 07. 2003 текст документа: ГОСТ 30766 "Банки металеві для хімічної продукції. Загальні технічні умови. " Довідник ГОСТів. 2009.

Читати Далі
Правдинск (пос. Гір. Типа в Горьківської обл.)
Велика радянська енциклопедія

Правдинск (пос. Гір. Типа в Горьківської обл.)

Правдинск, селище міського типу в Балахнінском районі Горького РРФСР. Розташований на правому березі Волги. Ж.-д. станція на гілці Горький - Заволжя. 28 тис. Жителів (1973). Балахнинский целюлозно-паперовий комбінат. Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.

Читати Далі
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй
Фінансовий словник

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй - багатосторонній механізм Організації Об'єднаних Націй з надання субсидій на цілі сталого розвитку людського потенціалу. По-англійськи: United Nations Development Programme Синоніми: ПРООН Синоніми англійські: UNDP Див.

Читати Далі
15511
Довідник ГОСТів

15511

ГОСТ 15511 {-70} Гайки наполегливі для борштанг і розточувальних оправок. Конструкція. ОКС: 25. 060. 99 КГС: Г27 пристосування й допоміжний інструмент Натомість: МН 2619-61 Дія: З 01. 01. 71 Змінено: ІКС 5/80, 5/90 Примітка: перевидання 1980 Текст документа: ГОСТ 15511 "Гайки наполегливі для борштанг і розточувальних оправок.

Читати Далі
Поліморфоз
Велика радянська енциклопедія

Поліморфоз

Гельмінтоз домашніх і диких водоплавних птахів, що викликається скребня (Див. Скребні) - Полиморфус. Поширений в країнах Північної Америки, Європи та Азії, в тому числі в Європейській і Азіатської частинах СРСР. Тіло паразита 9-16 мм завдовжки, оранжевого кольору, розділене перетяжкой на 2 частини. Паразитує в кишечнику.

Читати Далі
15150
Довідник ГОСТів

15150

ГОСТ 15150 {-69} Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища. ОКС: 21. 020 КГС: Г08 Застосування та експлуатація Дія: З 01. 01. 71 Змінено: ІКС 3/78, 4/83, 2/89, 12 / 99 Примітка: перевидання 2004 Текст документа: ГОСТ 15150 "Машини, прилади та інші технічні вироби.

Читати Далі