Польовий досвід

постановка експерименту в польових умовах, близьких до виробничих, для з'ясування залежності величини і якості врожаю с. -х. рослин від умов і технології обробітку; вид агрономічного дослідження. П. о. закладають за певною методикою, яка передбачає число варіантів, повторність, площа, форму і напрям ділянок, розміщення їх на ділянці, методи обліку врожаю. Результати П. о. служать підставою для широкого впровадження в с. -х. виробництво нових агротехнічних прийомів, сортів і ін. П. о. повинен проводитися в типових для с. -х. виробництва умовах, т. е. на типовою для конкретного району грунтовій різниці, в умовах застосовуваного в районі сівозміни, з дотриманням високого рівня агротехніки. Закладають П. о. за певною схемою, що складається з обмеженого числа варіантів, що відрізняються тільки одним досліджуваним в досвіді фактором (агротехнічним прийомом, сортом тощо.). Число ділянок і варіантів визначається прийнятою в досвіді повторністю. Повторність є засобом підвищення точності результатів П. о. і дає можливість оцінити ступінь достовірності отриманих в досвіді різниць між середніми урожаями порівнюваних варіантів. Для отримання надійних результатів П. о. закладають з повторністю не менш 4-кратної, а в окремих випадках (коли потрібна вища точність досвіду) - з 6-8-кратною.Ділянка під П. о. повинен бути однорідним по рельєфу, ґрунтової різниці, попередньої історії за останні 3-4 роки (однакові обробки, добрива, чергування культур і т. д.). Розміри ділянки залежать від величини ділянки, числа варіантів і прийнятої в досвіді повторності. При встановленні розмірів ділянки і числа повторностей враховують особливості культури, тему досвіду, характер рельєфу, строкатість грунтового покриву, знаряддя і машини, якими будуть виконуватися роботи, а також вимоги до точності досвіду. Зазвичай величину ділянки приймають рівній мінімальної площі, що забезпечує в даних умовах необхідну точність досвіду і проведення всіх польових робіт, включаючи облік врожаю, з максимальною механізацією. У практиці дослідної справи найбільш часто застосовуються ділянки квадратної або прямокутної форми площею 50-200 м 2 (іноді 300 м 2 і більше). Залежно від рельєфу і конфігурації ділянки ділянки розташовують в один ряд або в кілька рядів так, щоб вони стикалися довгими сторонами. При багаторядному розташуванні ділянок в кожному ряду поміщають ціле число повторностей. Усередині повторності розташування варіантів на ділянках може бути різним: систематичним, рендомізірованним (випадковим) або стандартним. Найбільше значення мають методи, засновані на принципі рендомізірованного розміщення варіантів. По краях ділянок і по краях ділянки П. о. заздалегідь виділяють т. н. захисні смуги, урожай з яких прибирають окремо. Вони необхідні для усунення похибок, викликаних впливом суміжних ділянок (наприклад, внесених добрив). У програму П. о. поряд з урахуванням врожаю включаються спостереження за динамікою зростання і розвитку рослин, за станом грунту, облік метеорологічних умов і т.д. Зміст програми змінюється залежно від мети П. о. Урожай на ділянці визначають методом суцільного обліку (з усією площі ділянки). У дослідах з зерновими, прядильними культурами і травами застосовують також облік по пробному кулю. Дані врожаю статистично обробляють, що дозволяє встановити ступінь точності досвіду і показати, що різниці, отримані в досвіді при порівнянні середніх врожаїв різних варіантів, є достовірними, т. Е. Вони значно перевершують величину випадкових помилок, або ж недостовірними, якщо вони знаходяться в межах помилки. Один з найбільш поширених методів статистичної обробки даних П. о. - дисперсійний аналіз, що дозволяє знаходити загальну помилку середніх врожаїв в цілому для всього досвіду і одну загальну помилку різниці для середніх врожаїв будь-якої пари порівнюваних варіантів в досвіді. Літ. : Константинов П. Н., Основи сільськогосподарської дослідної справи, М., 1952; Вольф В. Г., Статистична обробка досвідчених даних, М, 1966; Обладунків Б. А., Методика польового досвіду, 3 видавництва. , М., 1973. Ф. А. Юдін.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.

Популярні Пости

Рекомендуємо, 2019

51614
Довідник ГОСТів

51614

ГОСТ Р 51614 {-2000} Пристрої навісні триточкові задні для тракторів тягового класу 0, 2. Основні параметри та розміри. ОКС: 65. 060. 10 КГС: Д25 Автотракторні деталі, вузли і арматура Дія: З 01. 07. 2001 Примітка: відповідає ІСО 730-2-79 текст документа: ГОСТ Р 51614 "Пристрої навісні триточкові задні для тракторів тягового класу 0, 2.
Читати Далі
17. 4. 3. 05
Довідник ГОСТів

17. 4. 3. 05

ГОСТ 17. 4. 3. 05 {-86} Охорона природи. Ґрунти. Вимоги до стічних вод і їх осадів для зрошення і добрива. ОКС: 13. 060. 30, 13. 080. 99 КГС: Т58 Система стандартів в області охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів, безпеки праці, наукової організації праці Дія: C 01. 07. 87 Примітка: перевидання 2000 на зб.
Читати Далі
Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович
Велика радянська енциклопедія

Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович

Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович [23. 1 (4. 2). 1853 маєток Каховка Таврійської губернії, - 9. 10. 1920 році, Одеса], російський літературознавець, мовознавець, почесний академік Петербурзького АН (1907). Навчався в Петербурзькому (1871-73) і Новоросійському (Одеса, 1873-76) університетах, в Празі і Парижі.
Читати Далі
8. 432
Довідник ГОСТів

8. 432

ГОСТ 8. 432 {-81} ГСИ. Вологість зерна і продуктів його переробки. Методика виконання вимірювань на зразковій вакуумно-тепловій установці. ОКС: 17. 060 КГС: Т86. 5 Вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин і матеріалів Натомість: ГОСТ 17197-71 Дія: З 01. 07. 82 Текст документа: ГОСТ 8.
Читати Далі
Територіальний кадастр
Фінансовий словник

Територіальний кадастр

Територіальний кадастр Територіальний кадастр - в РФ - сукупність кількісних і якісних показників, що характеризують стан середовища проживання населення і включають картографічну інформацію, що складається з земельного, водного, лісового та інших галузевих кадастрів. Див. також: Кадастр Навколишнє середовище Фінансовий словник Фінам.
Читати Далі
26318. 3
Довідник ГОСТів

26318. 3

ГОСТ 26318. 3 {-84} матеріали неметаллорудние. Методи визначення масової частки оксиду заліза (iII). ОКС: 67. 060 КГС: А59 Методи випробувань. Упаковка. Маркування Натомість: ГОСТ 20543. 3-75 і ГОСТ 14328. 2-77 Дія: З 01. 01. 86 Змінено: ІКС 1/87, 4 / 91 Примітка: перевидання 1991 року в зб. "ГОСТ 26318.
Читати Далі
28359
Довідник ГОСТів

28359

ГОСТ 28359 {-89 (Правила ЄЕК ООН № 59)} Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх змінних систем глушників. ОКС: 43. 040 КГС: Д24 Автотракторні двигуни і деталі до них Дія: З 01. 01. 91 Примітка: з 01. 01. 2002 скасований на території РФ. Діє ГОСТ Р 41. 59-2001 Текст документа: ГОСТ 28359 "Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх змінних систем глушників.
Читати Далі
ЗАКОН ПРО КОНТРОЛЬ ГРОШОВОЇ МАСИ 1980 р
Фінансовий словник

ЗАКОН ПРО КОНТРОЛЬ ГРОШОВОЇ МАСИ 1980 р

ЗАКОН ПРО КОНТРОЛЬ ГРОШОВОЇ МАСИ 1980 р (Monetary Control Act 1980) Закон США, який зробив все американські банки членами Федеральної резервної системи ( Federal Reserve System). Фінанси. Тлумачний словник. 2-е изд. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грем Сідуел і ін.
Читати Далі