Оборотні кошти

кошти госпрозрахункового соціалістичного підприємства (організації), які використовуються для створення виробничих запасів сировини, матеріалів, палива, тари, інструменту, виробничого і побутового інвентарю; заділів незавершеного виробництва; запасів готової продукції, а також кошти, вкладені в розрахунки і залишки грошових коштів на розрахункових рахунках в банках і в касах підприємств і організацій. Одна частина їх функціонує в процесі виробництва, інша - у сфері обігу. О. с. діляться на нормовані (що складаються із запасів товарно-матеріальних цінностей, включаючи незавершене виробництво, готову продукцію і т. п.) і ненормовані (відвантажені товари, засоби в розрахунках і грошові кошти). О. с. народного господарства СРСР на початок 1973 склало близько 246 млрд. руб. (В т. Ч. Нормовані понад 187 млрд. Руб.). З нормованих О. с. промисловості в сумі 69 млрд. рублів близько 60% були вкладені у виробничі запаси, 21% - в незавершене виробництво, 14% - в запаси готової продукції і товарів. За джерелами формування О. с. підрозділяються на власні (і прирівняні до них) і позикові (кредити Держбанку для задоволення тимчасових потреб і кошти кредиту). Власні О. с. визначаються на рік, виходячи з мінімального розміру підприємства за нормативами для створення виробничих запасів, зачепила незавершеного виробництва, запасів готової продукції.Ці кошти відображаються в статутному фонді (Див. Статутний фонд). Потреби підприємства в засобах, що перевищують цей мінімум, задовольняються за рахунок короткострокових банківських позичок і нормальної заборгованості постачальникам. Розрахунки, що виникають в процесі реалізації продукції (від моменту відвантаження готової продукції і до надходження виручки від її реалізації на рахунок постачальника в банку), кредитуються банком. Власні О. с. підприємства можуть бути вилучені у нього лише за річним звітом, якщо наявність цих коштів перевищує потребу по нормативам. Нормативи власних О. с. визначають самі підприємства на основі планів постачання, виробництва і збуту продукції з урахуванням конкретних умов господарської діяльності (інтервали поставок, географія постачальників, що застосовуються форми платежів і т. п.). Приріст власних О. с. забезпечується за фінансовим планом за рахунок отриманого прибутку, приросту стійких пасивів, перерозподілу коштів вищестоящої господарської організацією, а в окремих випадках - за рахунок коштів державного бюджету. Галузеві міністерства та виробничі об'єднання мають резервні фонди О. с. , Призначені для надання тимчасової фінансової допомоги підвідомчим підприємствам і господарським організаціям. З метою стимулювання кращого використання власних О. с. підприємств і організацій стягується плата за користування ними, що надходить до державного бюджету в розмірі, як правило, 6% від середньорічної суми цих коштів. За користування позиковими засобами стягується диференційований відсоток в залежності від виду та призначення позичок - від 1 до 8% річних (див. Плата за фонди).О. с. - важливий елемент організації господарської діяльності на основі господарського розрахунку (Див. Господарський розрахунок). Планомірне їх рух багато в чому характеризує реалізацію принципу самоокупності (в частині поточних, некапітальних витрат) підприємств і господарських організацій, результати господарської діяльності, своєчасність і повноту оплати вступників товарів, виконаних послуг і робіт, дотримання договірних зобов'язань, виконання обов'язкових платежів до державного бюджету і по банківськими кредитами. Прискорення або уповільнення обороту О. с. прямо впливає на підсумки господарської діяльності (див. Оборотність оборотних коштів). Поліпшення використання О. с. , Прискорення їх оборотності - важливий фактор підвищення ефективності товариств, виробництва (див. Економічна ефективність соціалістичного виробництва). Рух О. с. опосередковує всі процеси господарської діяльності. Недолік матеріальних О. с. на будь-якій стадії кругообігу фондів (Див. Кругообіг фондів) веде до порушення безперервності і ритмічності виробництва та обігу. Літ. : Матеріали XXIV з'їзду КПРС, М., 1971; Бірман А., Планування оборотних коштів, М., 1956; Усоскин М., Організація і планування кредиту, М., 1961; Шумов Н. С., Оборотні кошти промислових підприємств в нових умовах господарювання, М., 1968; Фінанси і кредит в умовах господарської реформи, М., 1969; Буніч П., Перламутров В., Соколовський Л., Економіко-математичні методи управління оборотними коштами, М., 1973. В. Л. Перламутров.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.

Популярні Пости

Рекомендуємо, 2018

Морські лисички
Велика радянська енциклопедія

Морські лисички

(Agonidae) сімейство риб підряду рогатковидних загону окунеподібних. Довжина тіла 10-20 см, у деяких до 40 см. Тіло укладено в твердий панцир з 8 поздовжніх рядів великих кісткових щитків. Понад 25 пологів (50 видів). Живуть переважно в північній частині Тихого океану; в Північній Атлантиці, Північному Льодовитому океані і Антарктиці відомо лише по 1 ендемічного роду.
Читати Далі
16675
Довідник ГОСТів

16675

ГОСТ 16675 {-80} Пуансони, матриці, державки, підкладні плитки і шпонки штампів для розділових операцій. Технічні умови. ОКС: 25. 120. 10 КГС: Г22 Інструмент і пристосування для холодної обробки тиском Натомість: ГОСТ 16675-71 Дія: З 01. 01. 81 Примітка: перевидання 1999 Текст документа: ГОСТ 16675 "Пуансони, матриці, державки, підкладні плитки і шпонки штампів для розділових операцій.
Читати Далі
Плоди
Фінансовий словник

Плоди

Плоди Плоди - надходження, отримані в результаті використання майна. Плоди належать особі, яка використовує на законних підставах майно, продуктом якого вони є, однак допускається і інше вирішення питання про виникнення права власності на плоди. Розрізняють: - природні (органічні) плоди: приплід тварин, шерсть, молоко, яйця домашньої птиці, плоди фруктових дерев і т.
Читати Далі
Остер (селище гір. Типа в Смоленській обл.)
Велика радянська енциклопедія

Остер (селище гір. Типа в Смоленській обл.)

Остер, селище міського типу в Рославльском районі Смоленської області РРФСР. Ж.-д. станція на лінії Смоленськ ≈ Рославль, в 100 км до Ю. -В. від Смоленська. Видобуток торфу. Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.
Читати Далі
Перепису торгові
Велика радянська енциклопедія

Перепису торгові

Одна з форм статистичного обстеження з метою отримання відомостей від всіх ланок деяких або всіх галузей торгівлі за певною програмою. П. т. В капіталістичній статистиці - єдиний шлях отримання повних даних про торгівлю, так як поточна звітність охоплює лише великі підприємства. В СРСР П. т. Проводилися переважно в період формування статистики радянської торгівлі і служили завданням планування на різних етапах соціалістичного будівництва.
Читати Далі
Нахтігаль Густав
Велика радянська енциклопедія

Нахтігаль Густав

Нахтігаль (Nachtigal) Густав (23. 2. 1834 Ейхштедт, поблизу м Стендаль, Саксонія, - 20. 4. 1885 на судні в Атлантичному океані, на південь від Канарських островів), німецький військовий лікар, мандрівник по Африці, колонізатор. Будучи прусським емісаром, в 1869-74 досліджував нагір'я Тібесті, район озера Чад, правобережжі р.
Читати Далі
8608
Довідник ГОСТів

8608

ГОСТ 8608 {-96} Ізолятори опорні штирові порцелянові на напругу понад 1000 В. Загальні технічні умови. ОКС: 29. 080. 10 КГС: Е35 Ізолятори Натомість: ГОСТ 8608-79 Дія: З 01. 01. 2002 Примітка: перевидання 2005 у зб. "Електротехніка. Ізолятори. Частина 1" Текст документа: ГОСТ 8608 "Ізолятори опорні штирові порцелянові на напругу понад 1000 В.
Читати Далі