Начёт грошовий

по радянському трудовому праву одна з форм відшкодування майнової шкоди, заподіяної державі, кооперативними або громадськими організації неправильними діями або нерозпорядливість посадових осіб. Право накладення Н. д. Надано комітетам народного контролю. Порядок виробництва Н. д. Визначений Правилами виробництва грошових начётов комітетами народного контролю від 4 серпня 1969 (СП СРСР, 1969, № 19, ст. 109). Посадові особи несуть відповідальність у порядку Н. д. За шкоду, заподіяну ними, у випадках: незаконних виплат грошових коштів внаслідок неправильного застосування розцінок, приписок в нарядах фактично невиконаних робіт, переплат по рахунках і розрахунками; незаконних виплат винагород, премій, посібників, пенсій; незаконного витрачання коштів на святкування, ювілеї та банкети і т. д. Н. д. накладається в розмірі завданого збитку, але не більше 3-міс. окладу посадової особи, на яке проводиться Н. д. Стягнення Н. д. здійснюється бухгалтерією підприємства (установи) з заробітної плати посадової особи щомісячно в розмірі не більше 20% його заробітної плати. Підставою для такого стягнення служить виписка з постанови комітету народного контролю.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.