Перенесення явища

кінетичні процеси, Необоротні процеси , в результаті яких у фізичній системі відбувається просторовий перенос електричного заряду, маси, імпульсу, енергії, ентропії або який-небудь ін. фізичної величини. П. я. описуються кінетичними рівняннями (див. Кінетика фізична). Причини П. я. - дія зовнішнього електричного поля, наявність просторових неоднорідностей складу, температури або середньої швидкості руху частинок системи. Перенесення фізичної величини відбувається в напрямку, протилежному градієнт цієї величини. П. я. наближають систему до стану рівноваги. До П. я. відносяться: Електропровідність - перенесення електричного заряду під дією зовнішнього електричного поля; Дифузія - перенесення речовини (компонента суміші) при наявності в системі градієнта його концентрації; Теплопровідність - перенесення теплоти внаслідок градієнта температури; в'язка течія (див. В'язкість) - перенесення імпульсу, пов'язаний з градієнтом середньої масової швидкості. Перенесення речовини внаслідок градієнта температури - термодифузію (Див. Термодифузія) і зворотний їй Дюфура ефект, Гальваномагнітні явища і Термомагнітні явища називаються перехресними процесами, так як тут градієнт однієї величини викликає перенесення ін.фізичної величини. При певних умовах для перехресних процесів виконується Онсагера теорема. Наведені приклади відносяться до П. я. в гомогенних системах, всередині яких відсутні поверхні розділу. П. я. відбуваються також в гетерогенних системах (Див. Гетерогенна система) , складаються з гомогенних частин (підсистем), відокремлених один від одного або природними поверхнями розділу (як рідина і її пар), або напівпроникними Мембранами. При появі в гетерогенній системі різниці (перепаду) електричного потенціалу, тиску, температури між підсистемами виникають незворотні потоки заряду, маси і теплоти. До подібних П. я. відносяться: електрокінетіческіе явища - перенесення заряду і маси через перепад електричного потенціалу і тиску: термомеханічні ефекти - перенесення теплоти і маси через перепад температури і тиску, зокрема механокалоричний ефект - перенесення теплоти, викликаний різницею тисків. П. я. в газах вивчає Кінетична теорія газів на основі кінетичного рівняння Больцмана (Див. Рівняння Больцмана) для функції розподілу часток; П. я. в металах - на основі кінетичного рівняння для електронів в металах; перенесення енергії в непровідних кристалах - за допомогою кінетичного рівняння для фононів кристалічної решітки. Загальну феноменологічну теорію П. я. , Яка застосовується до будь-якій системі (газоподібної, рідкої або твердої), дає Термодинаміка нерівноважних процесів. З 1950-60-х рр. теорія П. я. інтенсивно розробляється на основі нерівноважної статистичної механіки. Літ. см. при ст. Термодинаміка нерівноважних процесів. Д. Н. Зубарев.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.

Популярні Пости

Рекомендуємо, 2018

Пенге
Велика радянська енциклопедія

Пенге

(Угор. pengõ, буквально - дзвінкий) грошова одиниця Угорщини в 1925-46. 2-я світова війна 1939-45 і фашистська окупація викликали нестримну інфляцію і знецінення П. За грошову реформу 1 946 П. були обмінені на форинтів. Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.
Читати Далі
Обдарованість
Велика радянська енциклопедія

Обдарованість

Високий рівень розвитку здібностей людини, що дозволяє йому досягати особливих успіхів у тій чи іншій сфері діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну О., або загальні та специфічні моменти в О. Так, загальна розумова О. проявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості.
Читати Далі
Паризьке повстання 1357-58
Велика радянська енциклопедія

Паризьке повстання 1357-58

Паризьке повстання тисячі триста п'ятьдесят сім - 58 (іноді датується 1356-58), повстання городян Парижа, викликане різким погіршенням їх положення під час Столітньої війни 1337-1453 (головним чином через збільшення податків). Поразка французьких військ при Пуатьє (1 356) посилило невдоволення парижан урядом.
Читати Далі
Мерло-Понті Моріс
Велика радянська енциклопедія

Мерло-Понті Моріс

Мерло-Понті (Merleau-Ponty) Моріс (14. 3. 1908 році, Рошфор-сюр-Мер, - 4. 5. +1961 , Париж), французький філософ-ідеаліст, представник феноменології; в ряді мотивів близький екзистенціалізму. Філософську освіту здобув у Вищій нормальній школі, де зблизився з Ж. П. Сартром (порвали з ним в 1953) і Ж. Іполитом.
Читати Далі
Новосьолова Олександра Василівна
Велика радянська енциклопедія

Новосьолова Олександра Василівна

Новосьолова Олександра Василівна [р. 10 (23). 3. 1900 село Верезіно, нині Кашинського району Калінінської області], радянський хімік-неорганик, академік АН СРСР (1970; член-кореспондент 1953). Закінчила Московський університет (1925). З 1926 працює там же; декан хімічного факультету (1948-55); завідуючий лабораторією.
Читати Далі
Планогамети
Велика радянська енциклопедія

Планогамети

(Від грец. plános - блукаючий і гамети рухливі чоловічі і жіночі статеві клітини (гамети) у багатьох нижчих рослин (зелених і бурих водоростей, деяких нижчих грибів - фікоміцетів і ін.) . Рух П. здійснюється за допомогою джгутиків. Якщо чоловічі і жіночі П. однакові по зовнішньому в йду і розміром, їх називають ізогамети; якщо жіноча гамета крупніше чоловічий, їх називають гетерогаметен.
Читати Далі
Па-де-Кале (протока)
Велика радянська енциклопедія

Па-де-Кале (протока)

Па-де-Кале, Дуврська протока (франц. Pas de Calais, англ. Strait of Dover), протоку між материковою частиною Європи (Франція) і островом Великобританія. Утворився в антропогене при опусканні і затопленні суші між материком Європи і Британськими островами. Ширина (в найвужчому місці) 29 км, глибина до 64 м.
Читати Далі
Нелінійна акустика
Велика радянська енциклопедія

Нелінійна акустика

Область акустики (Див. Акустика) , вивчає явища, для опису яких звичайні наближення лінійної теорії звуку недостатні і необхідний облік нелінійних членів рівнянь гідродинаміки і рівняння стану. Зазвичай такі явища (так звані нелінійні ефекти) стають істотними лише при досить великих амплітудах звукових хвиль; в цьому сенсі предмет вивчення Н.
Читати Далі