Політична організація суспільства

система політичних установ державно-організованого суспільства. Політичний характер організація суспільства набуває з виникненням Класів і появою держави. В ході історії П. о. о. ускладнюється і в розвиненому суспільстві поряд з державою як основною ланкою включає в себе партії, профспілки, церква та ін. організації і рухи, що переслідують політичні цілі, а також норми, політичні традиції і установки, що зв'язують П. о. о. в систему і забезпечують її функціонування. Діяльність установ і інститутів, що складають П. о. о. , Охоплює всі суспільні відносини, що складаються в процесі здійснення політичної влади. Як синонім П. о. о. вживається також поняття "політична система суспільства". Політична організація експлуататорського суспільства відображає його класово антагоністичний характер. Домінуючу роль у ній відіграє механізм диктатури панівного класу, який в умовах сучасного капіталістичного суспільства охоплює держава, буржуазні і реформістські партії, підприємницькі союзи ( "групи тиску"), церковні установи, "жовті" профспілки, різні суспільства і руху, що переслідують політичні цілі.Механізму диктатури монополій робочий клас і ін. Трудящі верстви протиставляють свої політичні організації і перш за все комуністичні та робітничі партії. Многозвенность П. о. о. в умовах капіталізму використовується буржуазною і реформістської ідеологією для висновків про "плюралістичному" характер політичної влади в цьому суспільстві і навіть "розпиленні", "дифузії" влади між організаціями різних класів. Насправді монополістичний капітал, захопивши ключові позиції в економіці, не ділить ні з ким політичну владу. Йому підконтрольне держава, якій належить монополія політичної влади в суспільстві. Апарат державної влади тісно взаємодіє з ін. Ланками П. о. о. , Перш за все з основними буржуазними і правосоциалістічеськие партіями, які є важливим важелем ідеологічного впливу на маси, політичного маніпулювання ними. В умовах державно-монополістичного капіталізму посилюється взаємодія державного механізму з підприємницькими спілками та ін. Промонополістіческімі групами тиску. Монополістичний капітал прагне всіляко обмежити роль і місце організації робочого класу і ін. Трудящих в П. о. о. , Звести до мінімуму їх вплив на державно-політичне життя, про що наочно свідчать переслідування в ряді країн комуністичних і робочих партій і прилеглих до них організацій. Перемога соціалістичної революції веде до утворення П. о. о. нового типу, що відбиває соціально-економічне, політичне й ідеологічне єдність суспільства. У політичну організацію соціалістичного суспільства входять: комуністична партія як її керівна і спрямовуюча сила; система органів державної влади і управління; громадські організації - профспілки, комсомол, кооперація, творчі спілки та ін.У конкретно-історичних умовах тієї чи іншої соціалістичної країни П. о. о. може мати і свої особливості. Так, наприклад, в деяких соціалістичних країнах до складу П. о. о. входять кілька партій, такі специфічні органи, як народний (національний) фронт, і т. п. В умовах соціалізму П. о. о. проходить ряд етапів у своєму розвитку. У перехідний від капіталізму до соціалізму період вона виступає як система диктатури пролетаріату (Див. Диктатура пролетаріату). Розвинуте соціалістичне суспільство характеризується подальшим вдосконаленням П. о. о. ; комуністична партія, що виникла як партія робітничого класу, перетворюється в партію всього народу, і її керівна роль ще більше зростає; державний механізм відображає загальнонародний характер соціалістичної державності. Як наслідок зростання свідомості і активності широких верств населення посилюється роль громадських організацій. Найважливішими цілями політичних організацій соціалістичного суспільства є максимально широке залучення трудящих в рішення справ суспільства і держави, створення на цій основі стрункої та ефективної системи управління соціальними процесами. Основна закономірність розвитку політичних організацій соціалістичного суспільства - це послідовне вдосконалення, розвиток соціалістичної демократії. Боротьба за побудову комунізму невіддільна від всебічного розвитку соціалістичної демократії, зміцнення Радянської держави, вдосконалення всієї системи політичної організації суспільства. Літ. : Програма КПРС (Прийнята XXII з'їздом КПРС), М., 1974; Політична організація радянського суспільства, М., 1967; Білих А. К., Політична організація соціалістичного суспільства, Л., 1971; Денисов А. І., Соціалістична революція і політична організація суспільства, М., 1971; Топорнін Б. Н., Політична система соціалізму, М., 1972. В. А. Туманов.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.

Популярні Пости

Рекомендуємо, 2018

Пресенільного психози
Велика радянська енциклопедія

Пресенільного психози

(Від лат. Ргае - перед і senilis - старечий) група психічних хвороб, що виникають на 5-6-м десятилітті життя. Див. Передстаречому психози. Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.
Читати Далі
Напівпродукту
Велика радянська енциклопедія

Напівпродукту

В металургії, рідкий метал (проміжний продукт), одержуваний на першій стадії двостадійний сталеплавильних процесів (наприклад, Дуплекс-процесу). При позапічної обробки сталі (вакуумної, синтетичним шлаком і т. П.) П. можна вважати виплавлену в сталеплавильному агрегаті сталь, що не пройшла ще зазначеної обробки.
Читати Далі
Виправдання
Велика радянська енциклопедія

Виправдання

Виправдувальний вирок, визнання судом підсудного невинним у пред'явленому йому обвинуваченні. Виправдувальний вирок виноситься у випадках, якщо не встановлено події злочину, в діянні підсудного немає складу злочину (Див. Склад злочину) або не доведене участь підсудного у вчиненні злочину. Виправданий вважається несудимим незалежно від підстав О.
Читати Далі
Переправні-десантні засоби
Велика радянська енциклопедія

Переправні-десантні засоби

Кошти, призначені для десантної переправи військових підрозділів при форсуванні водних перешкод. П.-д. с. поділяють на самохідні (гусеничні самохідні пороми, плаваючі транспортери і автомобілі), що пересуваються по суші і воді своїм ходом, і несамохідні засоби (складні надувні, пластмасові та ін. човна), які підвозяться до водної перешкоди на транспорті і пересуваються по воді за допомогою забортні двигунів або на веслах (див.
Читати Далі
Пантократор
Велика радянська енциклопедія

Пантократор

(Від грец. Pantokrátor - всевластітель, на Русі - Вседержитель ) іконографічний тип Христа. П. називають зазвичай поясне зображення Христа (в центральному куполі або конхе (Див. Конха) храму), благословляє правою рукою, в лівій тримає Євангеліє і оточеного ангелами (на барабані або в апсиді). Тип Христа-П.
Читати Далі
Тужавіння принцип
Велика радянська енциклопедія

Тужавіння принцип

Одне з вихідних положень статики, згідно з яким стан рівноваги змінною механічної системи не порушується при твердінні системи. До змінним відносяться системи матеріальних точок, пов'язаних між собою силами взаємодії, системи твердих тіл, з'єднаних шарнірами, стрижнями або нитками, і системи частинок деформируемой середовища - деформованого твердого тіла, рідини або газу.
Читати Далі
Огляд (театр. Уявлення)
Велика радянська енциклопедія

Огляд (театр. Уявлення)

Огляд , вид естрадного або театральної вистави, що складається з окремих сцен, естрадних, хореографічних, музичних і вокальних номерів, об'єднаних між собою спільною темою. О. (ревю) з'явилися в 30-х рр. 19 в. у Франції, носили злободенний характер. З кінця 19 ст. перетворилися в чисто розважальні, зовні ефектні видовища.
Читати Далі